Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 10 клас в гр. Добрич
Име Клас Училище Град Точки
Атанас Стоянов Томов 10 ПМГ "Иван Вазов" гр. Добрич 106
Васил Иванов Василев 10 ПМГ "Иван Вазов" гр. Добрич 82
Павлин Пламенов Петров  10 ПМГ "Иван Вазов" гр. Добрич 88
Петко Георгиев Балъков 10 ПМГ "Иван Вазов" гр. Добрич 86