Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 11 клас в гр. Добрич
Име Клас Училище Град Точки
Веделин Венциславов Гъров 11 ПМГ "Иван Вазов" гр. Добрич 104
Жасмина Михайлова Николова 11 ПМГ "Иван Вазов" гр. Добрич 133