Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 12 клас в гр. Добрич
Име Клас Училище Град Точки
Петър Красимиров Коцев 12 ПМГ "Иван Вазов" гр. Добрич 80