Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 7 клас в гр. Габрово
Име Клас Училище Град Точки
Ясен Пламенов Пенчев 7 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 169
Даниел Даниелов Петров 7 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 138
Александра Спасова Даскалова 7 СУ "Емилиян Станев" В. Търново 110
Антония Христова Николова 7 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 108
Теодора Спасова Даскалова 7 СУ "Емилиян Станев" В. Търново 105
Даниел Живков Желев 7 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 93
Теодора Калинова Монова 7 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 90
Александър Бисеров Кънчев 7 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 86
Мая Даниел Денчева 7 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 81
Георги Стоянов Гатев 7 ОУ"Стефан Пешев" Севлиево 73