Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 8 клас в гр. Габрово
Име Клас Училище Град Точки
Божидар Николаев Иванов 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 94
Боряна Людмилова Шенкова 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 120
Гаврил Михайлов Христов 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 90
Даниел Емилов Димитров 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 119
Дейвид Петров Кирчев 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 128
Димитър Димитров Йонов 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 71
Емил Иво Рибарев 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 123
Жара Недкова Еленска 8 ПМГ "Васил Друмев" В. Търново 145
Николай Генчев Ников 8 ПМГ "В. Друмев" В. Търново 85
Николай Теодоров Недев 8 СУ "Васил Левски" Севлиево 96
Петър Николаев Колев  8 СУ "Васил Левски" Севлиево 63