Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 12 клас в гр. Габрово
Име Клас Училище Град Точки
Димитър Георгиев Тумбалов 12 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 91