Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 8 клас в гр. Пловдив
Име Клас Училище Град Точки
Антонио Бургов 8 ЕГ Пловдив Пловдив 93
Арман Терлемезян 8 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 133
Весела Георгиева Балдева 8 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 138
Елена Спиридонова Панайотова 8 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 128
Емин Арифов 8 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 134
Иван Николов 8 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 147
Иван Шилев 8 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 166
Илиан Запрянов 8 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 94
Камелия Димитрова 8 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 88
Мартина Маркова 8 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 133
Петър Атанасов 8 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 71
Стоян Енев 8 ЕГ Пловдив Пловдив 113