Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 9 клас в гр. Пловдив
Име Клас Училище Град Точки
Атанас Илиев 9 Американски колеж Пловдив 124
Габриела Чавгова 9 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 75
Петър Иванов 9 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 66
Силвия Гелина 9 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 105