Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 10 клас в гр. Пловдив
Име Клас Училище Град Точки
Анна Константинова Стефанова 10 ЕГ "Пловдив" Пловдив 24
Атанас Манолов Семов 10 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 153