Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 11 клас в гр. Пловдив
Име Клас Училище Град Точки
Димитър Атанасов Чакъров 11 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 189
Кирил Василев Василев 11 МГ Акад. Кирил Попов Пловдив 126