Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 4 клас в гр. Плевен
Име Клас Училище Град Точки
Анатоли Светославов Богданов 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 78
Борислав Асенов Панов   4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 73
Василена Руменова Гайдарова 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 84
Веселин Петров Петров 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 79
Виктор Даниелов Доков 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 59
Виктория Бойкова Ангелова 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 88
Вихра Василева Нанева 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 71
Далия Миленова Младенова 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 49
Диана Стилиянова Диянова  4 НУ „Отец Паисий“ гр. Плевен 49
Иван Владимиров Данчев   4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 41
Ивелин Димитров Маринов 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 104
Ивелина Тодорова Борисова 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 62
Ира Сунай Карабиберова 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 78
Йоан Красимиров Илиев 4 ОУ "Св.Кл.Охридски" гр. Плевен 89
Катерина Димитрова Вачкова 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 69
Кирил Бойков Гаргов 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 59
Кристиан Николаев Йорданов 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 45
Марина Веселинова Петкова 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 63
Мартин Иванов Йотов 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 77
Павел Бориславов Желязков 4 НУ „Отец Паисий“ гр. Плевен 58
Павел Ивайлов Петков 4 ОУ "Св.Кл.Охридски" гр. Плевен 84
Петър Пламенов Михов 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 91
Радослав Светославов Богданов 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 62
Росица Ангелова Цигуларова 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 61
Силвия Георгиева Панчева 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 77
Стиан Стефанов Симеонов 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 79
Теодор Иванов Кръстев   4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 99
Теодора Людмилова Цонева 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 80
Томи Томев Хаджийски 4 НУ „Отец Паисий“ гр. Плевен 92
Цветина Владимирова Данчева 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 69
Цветомира Ивайлова Георгиева 4 ОУ "Валери Петров" гр. Плевен 61
Цветомира Пламенова Михайлова 4 СУ ”Иван Вазов” гр. Плевен 88