Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 12 клас в гр. Плевен
Име Клас Училище Град Точки
Ива Ивалинова Иванова  12 МГ "Гео Милев" гр. Плевен 161