Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 9 клас в гр. Русе
Име Клас Училище Град Точки
Дебора Бориславова Петрова 9 МГ "Баба Тонка" град Русе 105
Димитър Росенов Чапаров 9 МГ "Баба Тонка" град Русе 117
Максим Николаев Йорданов 9 МГ "Баба Тонка" град Русе 70