Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 11 клас в гр. Русе
Име Клас Училище Град Точки
Едуард Вахан Саркисян 11 МГ "Баба Тонка" град Русе 81
Симона Веселинова Веселинова 11 МГ "Баба Тонка" град Русе 105
Цветелина Цветозарова Стефанова 11 СУЕЕ град Русе 118