Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 12 клас в гр. Русе
Име Клас Училище Град Точки
Владимир Александров Николов 12 МГ "Баба Тонка" град Русе 92
Калоян Краснодаров Кюркчиев 12 МГ "Баба Тонка" град Русе 101
Калоян Цветелинов Спиров 12 МГ "Баба Тонка" град Русе 122
Обретен Тодоров Обретенов 12 МГ "Баба Тонка" град Русе 109
Хакан Тунчай Хасан 12 МГ "Баба Тонка" град Русе 113