Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 9 клас в гр. София
Име Клас Училище Град Точки
Александър Георгиев Димитров 9 НПМГ София 134
Александър Дойчинов 9 125 СУ София 140
Ангел Райчев 9 125 СУ София 150
Борил Георгиев Венков 9 НПМГ София 89
Борислав Кирилов Кирилов 9 ПЧМГ София 185
Борислав Стоянов 9 125 СУ София 116
Георги Димитров 9 СМГ София 135
Деян Минков 9 125 СУ София 108
Димитър Русев 9 125 СУ София 143
Ема Димитрова Христова 9 ПЧМГ София 43
Ирина Георгиева Аладжова 9 СМГ София 109
Калина Александрова Николова 9 СМГ София 127
Калоян Дойчинов Дочев 9 СМГ София 111
Константин Александров Дунков 9 НПМГ София 99
Константин Каменов Каменов 9 СМГ София 150
Кристиан Михаилов Кръстев 9 ПЧМГ София 83
Любослав Иванов Стефанов 9 ПЧМГ София 120
Мартин Димитров 9 125 СУ София 133
Мартин Петров Георгиев 9 НПМГ София 92
Милен Георгиев Миленов 9 9 ФЕГ София 110
Михаела Мигленова Папаринова 9 НПМГ София 83
Монир Жихад Ел-Бикай 9 ПЧМГ София 128
Никола Георгиев Славчев 9 ПЧМГ София 126
Павел Василев Николов 9 ПЧМГ София 125
Петър Дойнов 9 АК София 113
Петър Славов Иванов 9 НПМГ София 61
Румен Веселинов Костов 9 НПМГ София 116
Румяна Иван-Асен Иванова 9 СМГ София 119
Слав Петков 9 СМГ София 116
Филип Иванов Тодоров 9 СМГ София 172
Християн Александров Денков 9 НПМГ София 136
Христо-Чочо Владовски 9 125 СУ София 88