Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 12 клас в гр. София
Име Клас Училище Град Точки
Александър Велизар Чернев 12 СМГ София 143
Иван-Александър Веселинов Мавров 12 СМГ София 185