Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 6 клас в гр. Шумен
Име Клас Училище Град Точки
Весела Георгиева Николова 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 108
Владимир Павлов Павлов 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 70
Даниел Илиев Койчев 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 128
Даниел Огнянов Димитров 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 74
Елисавета Иванова Христова 6 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 70
Емре Исмаилов Ембиев 6 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 35
Кристиян Даниелов Каменов 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 117
Марин Маринов Маринов 6 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 68
Мария-Луиза Павлова Пенева 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 80
Момчил Петров Иванов 6 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 56
Ная Димитрова Димитрова 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 124
Пресияна Николаева Пенева 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 80
Рая Калоянова Пенева 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 92
Цвета Георгиева Георгиева 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 83
Цветомир Мирославов Марков 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 74