Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 10 клас в гр. Шумен
Име Клас Училище Град Точки
Боян Радославов Кърджиев 10 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 86
Виктория Георгиева Георгиева 10 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 105
Иван Яворов Смиленов 10 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 152
Ферит Тамеров Исмаилов 10 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 124