Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 11 клас в гр. Шумен
Име Клас Училище Град Точки
Янислав Роберт Херолд 11 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 117