Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 5 клас в гр. Сливен
Име Клас Училище Град Точки
Александър Стефанов Турсонлийски 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 74
Андон Димитров Такев 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 97
Божидар Живков Желев 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 92
Георги Димитров Димитров 5 ОУ "Д. Петров" Сливен 28
Георги Николаев Къчев 5 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен 79
Даяна Николаева Илиева 5 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен 34
Денис Николаев Сираков 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 125
Диан Богданов Сотиров 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 75
Ева Ивайлова Минчева 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 69
Елеонора Петрова Василева 5 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен 90
Ивайла Калоянова Синигерова 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 62
Йордан Ивайлов Гичков 5 ОУ "Д. Петров" Сливен 35
Кристиян Димитров Димитров 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 59
Мария - Магдалена Миленова Монева 5 ОУ "Д. Петров" Сливен 77
Мария Станимирова Иванова 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 90
Милен Иванов Бамбалов 5 СУ "Ж. Терпешев" Любимец 67
Митьо Валентинов Драганов 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 92
Паоло Панайотов Панайотов 5 СУ "К. Константинов" Сливен 63
Преслав Светлинов Георгиев 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 89
Преслава Добринова Добрева 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 115
Радан Йорданов Йорданов 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 93
Радост Валентинова Михайлова 5 ОУ "Д-р Ив. Селимински" Сливен 56
Снежина Христова Василева 5 ОУ "Хр. Ботев" Сливен 90
Станимира Иванова Димитрова 5 ОУ "Хр. Ботев" Сливен 73
Стефан Стефанов Стоянов 5 СУ "П. Яворов" Сливен 54
Стефан Тодоров Тодоров 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 88
Стилиана Станимирова Минчева 5 ОУ "Д. Петров" Сливен 71
Христина Димитрова Хътова 5 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 63
Щерьо Георгиев Георгиев 5 СУ "П. Яворов" Сливен 57