Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 6 клас в гр. Сливен
Име Клас Училище Град Точки
Еда Мустафова Халилова 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 75
Златомир Живков Атанасов 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 81
Ивайло Станимиров Мъндев 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 94
Кристиян Иванов Иванов 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 90
Мария Йорданова Калева 6 ОУ "Е. Багряна" Сливен 116
Николай Георгиев Узунов 6 СУ "Н. Рилски" Твърдица 106
Ния Данаилова Господинова 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 85
Сияна Александрова Александрова 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 72
Станимир Ивов Миланов 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 105
Християна Петкова Василева 6 ОУ "Е. Багряна" Сливен 128
Юлиан Динков Димитров 6 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 86
Ясияна Живодарова Георгиева 6 СУ "К. Константинов" Сливен 72