Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 7 клас в гр. Сливен
Име Клас Училище Град Точки
Александра Иванова Иванова 7 ОУ "Д. Петров" Сливен 17
Боян Георгиев Георгиев 7 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 93
Виктория Лъчезарова Видева 7 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 78
Елена Иванова Иванова 7 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 80
Иван Тодоров Мачев 7 ОУ "Д. Петров" Сливен 64
Костадин Митков Иванов 7 СУ "К. Константинов" Сливен 71
Мария Атанасова Къчева 7 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 133
Милица Ангелинова Лазарова 7 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 102
Патрик Йорданов Калинов 7 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 80
Петър Росенов Петров 7 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 93
Стелиян Павлов Атанасов 7 СУ "К. Константинов" Сливен 82
Томас - Христофър Йорданов Енчев 7 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 69
Христиана Красимирова Недялкова 7 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 79