Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 8 клас в гр. Сливен
Име Клас Училище Град Точки
Никола Йорданов Колев 8 ПГПЗЕ "З. Стоянов" Сливен 108