Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 9 клас в гр. Сливен
Име Клас Училище Град Точки
Васил Иванов Николов 9 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 122
Преслава Светлозарова Стефанова 9 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 52