Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 10 клас в гр. Сливен
Име Клас Училище Град Точки
Маргарита Анатолиева Стоянова 10 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 93