Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 12 клас в гр. Сливен
Име Клас Училище Град Точки
Калоян Радославов Кутийски 12 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 115
Тина - Мария Димитрова Бурова 12 ППМГ "Д. Чинтулов" Сливен 107
Венцислав Венциславов Захариев 12 ПГПЗЕ "З. Стоянов" Сливен 54