Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 8 клас в гр. Смолян
Име Клас Училище Град Точки
Антоанета Стоянова Мандаджиева 8 ППМГ" Васил Левски" Смолян 102
Илиана Велинова Чаушева 8 ППМГ" Васил Левски" Смолян 99
Костадин Костадинов Бундов 8 ППМГ" Васил Левски" Смолян 95
Никола Костадинов Лазаров 8 ППМГ" Васил Левски" Смолян 90