Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 9 клас в гр. Смолян
Име Клас Училище Град Точки
Йоана Любомирова Гаджакова 9 ППМГ" Васил Левски" Смолян 101
Кристина Евгениева Манова 9 ППМГ" Васил Левски" Смолян 93
Михаела Василева Хаджиковакева 9 ППМГ" Васил Левски" Смолян 75
Михаела Емилова Балийска 9 ППМГ" Васил Левски" Смолян 79
Нина Юлиянова Кисьова 9 ППМГ" Васил Левски" Смолян 102
Стефко Иванов Цоньовски 9 ППМГ" Васил Левски" Смолян 107
Стоян Иванов Гайдаров 9 ППМГ" Васил Левски" Смолян 104