Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 10 клас в гр. Смолян
Име Клас Училище Град Точки
Борислав Николаев Семерджиев 10 ППМГ" Васил Левски" Смолян 89