Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 11 клас в гр. Смолян
Име Клас Училище Град Точки
Василена Асенова Паричкова 11 ППМГ" Васил Левски" Смолян 70