Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 12 клас в гр. Смолян
Име Клас Училище Град Точки
Весела Маркова Беширова 12 ППМГ" Васил Левски" Смолян 83
Надежда Георгиева Гаджева 12 ППМГ" Васил Левски" Смолян 80
Тияна Севдалинова Чолакова 12 ПГИ " Карл Маркс" Смолян 81