Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 3 клас в гр. Силистра
Име Клас Училище Град Точки
Александър Денчев 3 СУ "Васил Левски" Главиница 71
Александър Стойков 3 ОУ"Отец Паисий" Силистра 56
Анджела Димитрова 3 ОУ"Отец Паисий" Силистра 41
Анна  Станева 3 ОУ "Иван Вазов" Силистра 63
Берен  Исмет 3 СУ "Васил Левски" Главиница 35
Виктор  Статев 3 ОУ"Отец Паисий" Силистра 65
Виктория  Алексиева 3 СУ "Н. Вапцаров" Силистра 35
Габриела Атанасова 3 ОУ"Отец Паисий" Силистра 63
Георги  Янакиев 3 ОУ "Иван Вазов" Силистра 37
Дориан  Стефанов 3 ОУ "Иван Вазов" Силистра 72
Доротея  Александрова 3 ОУ "Иван Вазов" Силистра 63
Калина Димитрова 3 ОУ "Иван Вазов" Силистра 53
Кристиан  Стойков 3 ОУ"Отец Паисий" Силистра 85
Магдалена  Савянова 3 ОУ"Отец Паисий" Силистра 65
Марин  Георгиев 3 ОУ"Отец Паисий" Силистра 77
Мирослав Черников 3 ОУ"Отец Паисий" Силистра 92
Недко Липков 3 СУ "Н. Вапцаров" Силистра 43
Николай  Стефанов 3 СУ "Йордан Йовков" Тутракан 46
Онур  Седат Ведат 3 СУ "Васил Левски" Главиница 47
Раиса Иримиа 3 СУ "Н. Вапцаров" Силистра 42
Свилен Димитров 3 ОУ"Отец Паисий" Силистра 80
Селин  Исмаил 3 СУ "Васил Левски" Главиница 24
Сехер  Решад 3 СУ "Васил Левски" Главиница 56
Симон  Павлов 3 ОУ"Отец Паисий" Силистра 40