Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 6 клас в гр. Силистра
Име Клас Училище Град Точки
Крум  Савов 6 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 118
Георги Георгиев Маринов 6 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 114
Дара  Славова 6 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 105
Иван  Иванов 6 ОУ "Хр. Смирненски" Дулово 104
Моника  Гаврилова 6 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 100
Дани  Андреев 6 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 94
Виктория  Койчева 6 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 92
Гена Ненова 6 ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Силистра 75
Ерен  Адил 6 ОУ "Хр. Смирненски" Дулово 68
Максим  Кондев 6 ОУ "Хр. Смирненски" Дулово 56
Елица  Иванова 6 ОУ "Хр. Смирненски" Дулово 55
Селин  Неджат 6 ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Силистра 55
Атанас Бойчев 6 ОУ "Хр. Смирненски" Дулово 54
Валерия  Николова 6 ОУ "Хр. Смирненски" Дулово 54
Светлозар  Драгнев 6 ОУ "Хр. Смирненски" Дулово 53
Ася Насъфова 6 ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Силистра 51
Петър  Петров 6 ОУ "Св.св. Кирил и Методий" Силистра 50
Алкин Мюстеджеб 6 ОУ "Хр. Смирненски" Дулово 49
Иван  Панев 6 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 29