Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 10 клас в гр. Силистра
Име Клас Училище Град Точки
Александра  Димитрова 10 ЕГ "Пейо Яворов" Силистра 120
Иван  Неделчев 10 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 103
Илиян  Андреев 10 ЕГ "Пейо Яворов" Силистра 75
Йордан  Раданов 10 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 91
Петър  Петров 10 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 131
Янаки  Киров 10 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 85