Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 11 клас в гр. Силистра
Име Клас Училище Град Точки
Магдалена  Господинова 11 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 96
Михаил  Добрев 11 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 86
Светозар  Тодоров 11 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 93