Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 12 клас в гр. Силистра
Име Клас Училище Град Точки
Александър  Ангелов 12 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 86
Велина  Данева 12 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 99
Виктор  Нейков 12 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 100
Димо  Савов 12 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 98
Емма  Кърова 12 ПМГ "Св. Климент Охридски" Силистра 95
Красимир  Великов 12 ЕГ "Пейо Яворов" Силистра 120
Христиана  Начева 12 ЕГ "Пейо Яворов" Силистра 85