Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 11 клас в гр. Враца
Име Клас Училище Град Точки
Александрия Константинова Русимова 11 ППМГ "Св. Климент Охридски" Монтана 87
Васил Ивайлов Любенов 11 ППМГ "Св. Климент Охридски" Монтана 83
Георги Ивайлов Василев 11 ППМГ "Св. Климент Охридски" Монтана 84
Зорница Христова Христова 11 ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 108
Коста Иванов Димитров 11 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 91
Мартин Николаев Петров 11 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 108
Никола Николаев Георгиев 11 ПМПГ "Св. Климент Охридски" Монтана 93
Цветелина Цветанова Георгиева 11 ППМГ "Акад. Иван Ценов" Враца 79