Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 6 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
Алев Месру Гемеджи 6 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 104
Александър Георгиев Михайлов 6 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 119
Анна-Лидия Янчева Янкова 6 СУ "Васил Левски" Долни чифлик 46
Атанас Проданов Сталев 6 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 112
Богомил Свиленов Спиров 6 ОУ "Петко Р. Славейков" Варна 66
Веселин Николаев Маркович 6 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 140
Виктор Станиславов Русев 6 ОУ "Антон Страшимиров" Варна 106
Виктор Теодоров Илиев 6 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 126
Виктория Стефанова Радева 6 СУ "Гео Милев" Варна 107
Дарина Саматовна Бахтигалиева 6 СУЕО "Ал. Сл. Пушкин" Варна 85
Добромир Добромиров Ангелов 6 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 140
Ивайло Светославов Добрев 6 ОУ "Цар Симеон I" Варна 109
Йоана Мирославова Георгиева 6 СУ "Найден Геров" Варна 85
Йоана Стилянова Андреева 6 ОУ "Добри Чинтулов" Варна 89
Калина Ивайлова Цонева 6 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 105
Калоян Яворов Колев 6 ОУ "Петко Р. Славейков" Варна 101
Кремена Маринова Крумова 6 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 100
Кристиян Тодоров Кръстев 6 ОУ "Васил Друмев" Варна 78
Леа Пламенова Иванова 6 ОУ "Захари Стоянов" Варна 84
Марина Симеонова Симеонова 6 СУ "Св.Климент Охридски" Варна 82
Мария Тодорова Тодорова 6 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 133
Мартин Красенов Иванов 6 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 133
Мартина Николаева Рошкова 6 СУЕО "Ал.С.Пушкин" Варна 62
Мая Мирославова Димитрова 6 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 119
Младен Еманоелов Иванов 6 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 110
Надежда Калинова Христова 6 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 129
Никола Николаев Стоев 6 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 87
Николай Тодоров Георгиев 6 ОУ "Йордан Йовков" Варна 125
Самуил Ивайлов Стойчев 6 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 129
Соня Юлиянова Еманоилова 6 ОУ "Добри Чинтулов" Варна 77
Стелияна Недялкова Желязкова 6 ОУ "Св.Патриарх Евтимий" Белослав 88
Стефан Дбромиров Георгиев 6 ОУ "Петко Р. Славейков" Варна 21
Теодор Миленов Кънчев 6 ОУ "Св.св.Кирил и Методий" Варна 113
Християн Костадинов Костадинов 6 ОУ "Петко Р. Славейков" Варна 97
Цветан Иванов Тинев 6 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 140
Яница Ангелова Янева 6 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 119