Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 8 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
Александър Радомиров Димитров 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 149
Виктор Николаев Николов 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 118
Георги Христов Лазов 8 I ЕГ Варна 105
Илиян Светославов Илиев 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 122
Калоян Огнянов Петров 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 107
Калоян Стефанов Парасков 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 109
Мартин Славчев Славов 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 127
Месру Месру Гемеджи 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 130
Радослав Ангелов Кънев 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 125
Рая Емилова Демирева 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 113
Христо Тодоров Димитров 8 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 75