Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 9 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
Александър Деянов Донков 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 95
Александър Драгомиров Русев 9 I ЕГ Варна 100
Димитър Ивайлов Казаков 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 121
Димитър Руменов Пандев 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 138
Радостина Пламенова Богданова 9 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 71
Юлиан Иванов Люцканов 9 I ЕГ Варна 91