Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 10 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
Даниел Георгиев Александров 10 I ЕГ Варна 114