Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 11 клас в гр. Варна 
Име Клас Училище Град Точки
Борис Василев Геренски 11 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 194
Димитър Ясенов Опърлаков 11 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 194
Емилиян Венциславов Стефанов 11 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 134
Катерина Саматовна Бахтигалиева 11 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 97
Павлета Христова Василева 11 СУХНИ "Св.Константин Преславски" Варна 56
Ралица Юлианова Андреева 11 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 138