Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 12 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
Александър Павлов Петров 12 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" Варна 117
Златина Тодорова Милева 12 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 169
Мартин Галинов Цветков 12 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 143
Христо Костов Христов 12 МГ "Д-р Петър Берон" Варна 167