Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 8 клас в гр. Ямбол
Име Клас Училище Град Точки
Адриана Мартинова 8 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 96
Божидар Чамов 8 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 94
Гергана Александрова 8 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 120
Дана Бъчварова  8 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 102
Дениз Османова Велиева 8 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 88
Ива Божинова 8 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 110
Иван Иванов 8 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 128
Филип Киров 8 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 114