Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 11 клас в гр. Ямбол
Име Клас Училище Град Точки
Даниел Милчев Бумбалов 11 СУ „Св. Климент Охридски” Ямбол 107