Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 5 клас в Благоевград
Име Клас Училище Град Точки
Ана Костадинова Карастоянова 5 I ОУ "Св. Климент Охридски" Сандански 56
Антоан Дамянов Дамов 5 II ОУ "Димитър Благоев" Благоевград 70
Ася Божидарова Анакиева 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 58
Божидар Ивайлов Божков 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 95
Божидара Бориславова Къдрекова 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 58
Валери Енчев Георгиев 5 III ОУ "Христо Ботев" Сандански 65
Ванеса Николаева Мичева 5 II ОУ "Христо Смирненски" Сандански 61
Васил Димитров Сандев 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 79
Георги Спасов Борисов 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 52
Даная Тодорова Стоименова 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 59
Даниел Миленков Корона 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 84
Дарина Александрова Александрова 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 66
Дарина Георгиева Запрева 5 I ОУ "Св. Климент Охридски" Сандански 48
Даря Сергеевна Тарасова 5 III ОУ "Димитър Талев" Благоевград 42
Денис Ивов Велев 5 II ОУ "Димитър Благоев" Благоевград 66
Денислав Димитров Равначки 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 76
Елица Росенова Михалкова 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 58
Златан Димитров Димитров 5 I ОУ "Св. Климент Охридски" Сандански 60
Илияна Димитрова Димитрова 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 57
Йорданка Бориславова Михова 5 I ОУ "Св. Климент Охридски" Сандански 33
Карина Димитрова Петрова 5 I ОУ "Св. Климент Охридски" Сандански 34
Кристина Живкова Кържина 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 85
Кристина Петрова Кънева 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 66
Лилия Василева Жостова 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 52
Марин Антонов Бошов 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 62
Михаил Иванов Тачев 5 I ОУ "Св. Климент Охридски" Сандански 39
Надежда Бориславова Иванова 5 I ОУ "Св. Климент Охридски" Сандански 48
Наско Николаев Миков 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 67
Нено Лозанов Иванов 5 II ОУ "Христо Смирненски" Сандански 70
Никол Венциславова Стоилова 5 I ОУ "Св. Климент Охридски" Сандански 30
Никола Кирилов Динев 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 57
Никола Стоянов Костов 5 V СУ "Георги Измирлиев" Благоевград 64
Радостина Георгиева Текелова 5 I ОУ "Св. Климент Охридски" Сандански 70
Рахмин Каримов 5 I ОУ "Св. Климент Охридски" Сандански 21
Стефан Димитров Димитров 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 49
Христо Красимиров Балабанов 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 65
Христо Методиев Костадинов 5 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 60