Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 7 клас в Благоевград
Име Клас Училище Град Точки
Александър Александров Христов 7 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 51
Александър Лъчезаров Ризов 7 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 83
Анна-София Александрова Колчакова 7 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 69
Василена Василева Демиревска 7 III ОУ "Димитър Талев" Благоевград 65
Вася Валентинов Манолев 7 I ОУ "Св. Климент Охридски" Сандански 75
Виктор Валентинов Граматиков 7 I ОУ "Св. Климент Охридски" Сандански 77
Виктория Миленова Стойчева 7 II ОУ "Христо Смирненски" Сандански 104
Георги Руменов Здравчев 7 I ОУ "Св. Климент Охридски" Сандански 120
Даниел Василев Новоселски 7 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 94
Дейвид Стефанов Стефанов 7 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 74
Димитър Теодоров Велчев 7 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 99
Елена Георгиева Илиева 7 СУ Симитли Симитли 68
Елизабет Методиева Иванова 7 СУ Симитли Симитли 50
Емил Руменов Ортомаров 7 СУ Симитли Симитли 82
Иво Владимиров Петревски 7 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 124
Илияна Ивова Пертова 7 II ОУ "Христо Смирненски" Сандански 113
Йордан Стефанов Симонски 7 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 98
Каролина Крумова Карадакова 7 СУ Симитли Симитли 62
Кристиан Мирославов Апостолов 7 II ОУ "Христо Смирненски" Сандански 89
Кристин Светославова Георгиева 7 I ОУ "Св. Климент Охридски" Сандански 99
Марио Якимов Симеонов 7 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 107
Марта Аспарухова Костадинова 7 I ОУ "Св. Климент Охридски" Сандански 60
Мартин Мирославов Гаврилов 7 СУ Симитли Симитли 64
Миряна Владимирова Тунтева 7 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 108
Рая Георгиева Георгиева 7 СУ Симитли Симитли 72
Светослав Спасов Иванов 7 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 100
Сияна Крумова Костова 7 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 89
Теодор Павлов Димов 7 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 103
Христо Иванов Иванов 7 ПМГ "Акад. Сергей Корольов" Благоевград 95
Яне Йорданов Николов 7 III ОУ "Димитър Талев" Благоевград 54