Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 9 клас в Благоевград
Име Клас Училище Град Точки
Александра Костадинова Ангелова 9 ПГ "Яне Сандански" Сандански Сандански 86
Бобан Ангелчев Иванов 9 ПГ "Яне Сандански" Сандански Сандански 109
Борис Гришов Паничарски 9 ПГ "Яне Сандански" Сандански Сандански 88
Васил Петров Додушев 9 ПГ "Яне Сандански" Сандански Сандански 88
Дани Николаева Чамова 9 ПГ "Яне Сандански" Сандански Сандански 74
Дарина Николаева Велянова 9 ПГ "Яне Сандански" Сандански Сандански 70
Димитър Тодоров Кунцев 9 ПГ "Яне Сандански" Сандански Сандански 83
Здравка Борисова Щуркова 9 ПГ "Яне Сандански" Сандански Сандански 74
Кирил Бориславов Бъчваров 9 ПГ "Яне Сандански" Сандански Сандански 94
Кристиян Иванов Неделков 9 ПГ "Яне Сандански" Сандански Сандански 95
Кристиян Иванов Смилянски 9 ПГ "Яне Сандански" Сандански Сандански 97
Мария Владимирова Стоянова 9 ПГ "Яне Сандански" Сандански Сандански 74
Ния Александрова Бояджиева 9 ПГ "Яне Сандански" Сандански Сандански 101
Севдалина Христова Димова 9 ПГ "Яне Сандански" Сандански Сандански 99