Резултати на участниците в XХVIII турнир "Черноризец Храбър" (2019 г.)
от 11 клас в гр. Добрич
Име Клас Училище Град Точки
Атанас Стоянов Томов 11 ПМГ "Иван Вазов" Добрич 97
Васил Иванов Василев 11 ПМГ "Иван Вазов" Добрич 101
Йовослав Стоянов Енчев 11 ПМГ "Иван Вазов" Добрич 110
Павлин Пламенов Петров 11 ПМГ "Иван Вазов" Добрич 106
Пенко Георгиев Балъков 11 ПМГ "Иван Вазов" Добрич 106
Ростислав Кирилов Кирилов 11 ПМГ "Иван Вазов" Добрич 88
Савина Димитрова Тодорова 11 ПМГ "Иван Вазов" Добрич 98